Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mere

Lege- og træningsøvelser

LEGE - OG TRÆNINGSØVELSER.

Når der laves øvelser med hunden er det meget vigtigt ikke at gå for hurtigt frem. Stille og roligt og små trin af gangen giver et bedre resultat end at forcere tingene. I det hunden gør det man vil have den til, siges det man nu kalder øvelsen. Når hunden har gjort det rigtigt husk masser af ros og beløn den med en godbid/leg eller kontakt. Hunden skal altid yde mere og mere mellem hver belønning. Gør den noget helt specielt godt kan der belønnes lidt ekstra. Under indlæringen vil der altid blive brugt mere belønning, men det er også der hunden skal lære noget nyt. De øvelser hvor der bliver belønnet af 2 gange, gælder kun til at hunden kan kende forskel på øvelserne.

STÅ:

Få hunden til at sidde eller dække. Før en godbid langsomt frem foran næsen, så hunden bliver nødt til at rejse sig for at få den. Pas på du ikke holder den for højt op så den bare vil sætte sig igen. Når hunden har løftet sig fra gulvet. Sig stå. Ros og beløn.

BAK:
Få hunden til at stå. Gå langsomt mod hunden. Den vil nu træde lidt bagud. Selv om at den kun flytter den ene pote skal du sige bak. Ros og beløn.

KRAVLE:
Dæk hunden af. Før en godbid stille og roligt frem foran næsen, nede ved gulvet. Når hunden flytter det ene ben bare en lille smule. Sig kravle. Ros og beløn.

ZIG-ZAK:
Tag en godbid i hver hånd. Start med at have hunden på plads, ved din venstre side. Tag et skridt frem med venstre ben og før hunden med højre hånd gennem benene og sig zig og beløn. Tag dernæst højre ben frem og før hunden gennem dine ben med venstre hånd, og sig zag og beløn. Fortsæt sådan fremad, og trap ned med godbidderne efterhånden som du får fremskridt. Du kan også blive stående med spredte ben og hunden kan så gå igennem som et ottetal. Husk altid ros og beløn, når det er korrekt.

RULLE:
Få hunden til at dække. Før en godbid fra hundens næse om mod nakken stille og rolig. Hunden vil dreje sig rundt for at få godbidden, og på den måde komme om på siden osv. Her er det en god ide at belønne lidt efter lidt så den gradvis vænner sig til at komme rundt. Lad hunden rulle den vej rundt som svarer til den side den ligger til. Husk at beløn for at den dækker, og for at rulle hver for sig, så den ikke tror det er en øvelse, og ruller hver gang den skal dække. Som den bliver bedre kan man bare bede hunden rulle, uanset hvad den laver og så vil den bare smide sig ned.

JA/NEJ:
Start med at få hunden til at sidde. Læg en godbid ved din fod, vil hunden tage den siger du nej og sætter en fod henover. Du venter nu til at hunden kigger på dig så siger du ja, og roser. Fortsæt sådan lidt, men slut altid af med en godbid den må tage med det samme.
Ros og beløn.
Til slut skal du kunne stå og kaste godbidderne, uden at hunden tager dem, fordi den respekter dit nej. Få altid hunden til at tage øjen-kontakt med dig før den får lov at tage godbidderne.

GODBID PÅ

NÆSEN:
Start med at beløn din hund for at sidde stille med hovedet. Før langsomt en godbid tættere og tættere på, og beløn lidt efter lidt som den nu sidder stille. Det er en god ide at bruge en godbid den ikke er særlig vild med, til at ligge på næsen, og så beløn med en god en. Som du nærmer dig næsen, skal godbidden kun lige nå at blive lagt før du siger ja eller værsgo,
nu skal du give ros og belønne.
Derefter øger du tiden lidt efter lidt som godbidden får lov at lægge. Udvid senere øvelsen til at den skal kunne stå, sit og dæk med en godbid på næsen sammentidlig.

GODBID UNDER

BÆGER:
Tag to bæger af forskellige størrelser. Giv dem hver et navn. Start med en af gangen. Anbring en godbid ved siden af bægeret, og sig søg x. Hunden vil nu gå hen og finde godbidden. Anbring derefter godbidden under bægerets kant, og bagefter helt under bægeret. Hunden skal til sidst gå hen og vælte bægeret for at få godbidden. Når hunden har gjort det 20-30 gange gør i det samme med bæger y. Til sidst kan i sige søg x, går hunden hen til x må den vælte bægeret og få godbidden, går den til y, sætter i en fod på. I kan senere udvide med flere bæger.

Start øvelsen på et gulvtæppe, og gå senere til glat gulv. I kan hvis hunden ikke er vild med lyde, lægge et par skeer på og øve at det larmer når den tager godbidden, det kan i også udvide så det giver mere larm. Men husk i denne situation at gå langsomt frem. Husk ros.

SIT:
Før en godbid fra næsen langsomt over hovedet. Hunden vil nu sætte sig for at få fat i godbidden. Sig sit. Ros og beløn

GI' POTE:
Få din hund til at sidde. Rør et par gange med din hånd på hundens pote og sig pote og beløn. Bliv siddende til hunden flytter sin pote en anelse. Sig pote. Ros og beløn. Fortsæt sådan for hvert skridt hunden flytter sin pote. Til sidst vil den automatisk løfte sin pote. Husk at sig pote hver gang.

SID PÆNT:
Få hunden til at sidde. Før en godbid stille op i luften, fra ca. hundens næse.
Hunden vil prøve at få fat i godbidden og derved strække sig efter den. Beløn løbende. Når begge ben er løftet fra gulvet, sig sid pænt. Ros og beløn. Husk ikke at gå for hurtigt frem med godbidden. Det kan i starten være nødvendig at støtte hunden lidt.

DANSE:
Hold en godbid højt over hundens hoved, så den skal strække sig efter den. Det kan være i starten at hunden vil støtte sig til din hånd, men den må ikke støtte sig op af dig. Når den står på to ben, fører du en godbid lidt frem, når hunden flytter benet, siger du danse. Ros og beløn. Når den har lært at holde balancen, svinger du armen rundt over hovedet på den, så den drejer rundt. Husk at sige danse. Ros og beløn.

PLADS:
Tag en godbid i begge hænder. Kald hunden hen til dig. Når den kommer hen fører du hunden bag om benene med højre hånd. Når hunden er halvvejs fører du den om på din venstre side med venstre hånd. Når hunden er ved din side, med forpoterne bag dine fødder, løfter du venstre hånd og siger plads, idet hunden sætter sig. Ros og beløn.
Forskellen på denne øvelse og sit, er at her skal den sidde på din venstre side. Når du siger sit må den sætte sig hvor som helst.
Pas på at du ikke drejer din venstre skulder om for at se efter hunden, da den da vil rette sig ind efter den, og vil da sidde meget skævt.

DÆK:
Få hunden til at sidde og beløn. Før en godbid langsomt ned langs brystet og derefter en anelse væk fra hunden. Når hundens bryst rører gulvet. Sig dæk. Ros og beløn.
Du belønner herved hver øvelse hver for sig så den ikke tror det er en og samme øvelse, og derved dækker af hver gang du siger sit.

SPIL DØD:
Når hunden ligger sig ned på siden siger du bang og peger med pegefingeren. Det gør du mange gange så den forbinder det at ligge sig ned på siden med bang. I starten kan du få den i dæk, og så pege og sige bang, ide den triller om på siden. Med tiden skal den ikke dække først.
Husk kun at beløn den for at ligge helt stille.

RING PÅ PIND:
Lær hunden at gribe fat om ringen med munden. Hvis hunden ikke er vant til at tage noget i munden skal du belønne den for i starten bare at rører ringen. Og på den måde skal den så rører ringen mere og mere for at få belønning. Når hunden tager fat om munden med ringen siger du "ring", du lærer hermed hunden at ordet ring betyder at den skal tage ringen i munden, og belønner den for at gøre dette. Så siger du "ring" og når hunden tager ringen i munden tager du pinden og løfter den op i ringen og siger slip. Ros og beløn. Når hunden lærer hvad det går ud på sænker du pinden langsomt længere ned mod gulvet, og med tiden længere og længere væk fra hunden, så den skal flytte sig få at få dem lagt på. Til at starte på, når den når gulvet skal du lige støtte pinden lidt, så den ikke vælter men meget hurtigt slipper du og det er hundens opgave at få ringen på selv om at den vipper. Dernæst tager du den ring der er en anelse mindre og gør det samme. Selv om at hunden nu ved hvad "ring" betyder, skal du øve denne farve lige så mange gange som den første, så hunden lærer forskel på de forskellige størrelser ringe. Fortsæt sådan med de resterende ringe, og til sidst kan du ligge alle ringene sammen, sætte pinden et stykke væk og hunden kan nu ved kommandoen "ring" sætte dem på pinden i den rigtige rækkefølge.

KRYDS SPIL MED RINGE:
Lær hunden at gribe fat om ringen med munden. Hvis hunden ikke er vant til at tage noget i munden skal du belønne den for i starten bare at rører ringen. Og på den måde skal den så rører ringen mere og mere for at få belønning. Når hunden tager fat om munden med ringen siger du "ring", du lærer hermed hunden at ordet ring betyder at den skal tage ringen i munden, og belønner den for at gøre dette. Så siger du "ring" og fører den midterste pind igennem ringen og siger slip. Ros og beløn. Når hunden lærer hvad det går ud på, sænker du pinden længere og længere ned mod jorden. Når hunden sætter ringen på pinden og den holdes nede ved jorden, sætter du pinden i holderen, midt i, og fjerner de andre pinde. Så fortsætter du som hidtil. Du må gerne skubben krydset længere og længere væk fra hunden. Når den har gjort det mange gange, uden problemer sætter du de andre pinde i og hunden har nu lært at ringen skal om den pind i midten. Når i så leger flere sammen tager du din hund på dit hold, og så er du sikker på at hunden scorer 50 point hver gang.

BASKET BALL:.
Lær hunden at når du siger boldt, henter den, bolden til dig. Når den kommer hen til dig med bolden fører du nettet op under bolden, og siger slip. Ros og beløn. Dette bliver du ved at gøre men flytter langsomt nettet længere væk fra hunden, men kun meget lidt af gangen. Husk at du ikke på løfte nettet højere end hundens hoved. Til sidst kaster du bolden, hunden henter bolden og putter den i nettet, som der hænger oppe et sted.

SAMLE SPANDE:
Tag de to største spande, og få hunden til at løfte den mindste af de to, op i den største spand. Sig "sam'l spande", hunden tager spand 2 og du fører spand 1 (nummeret større) op under den anden og siger slip. På samme måde som tidligere, sænker du den stille og roligt mod gulvet, og hunden lærer hurtigt at få dem samlet. Du laver dette trin mange gange med den samme spand, så hunden lærer størrelses forskel på spandene. Dernæst tager du spand 3, siger "sam'l spand" og får hunden til at løfte spand 3 op i spand 2. Det gør du igen mange gange til hunde, fornemmer en forskel. Så sætter du alle tre sammen så hunden tager spand 2 op i spand 1 og spand 3 op i spand 2. Sådan fortsætter du så med at øve spand 4 op i spand 3 mange gange og dernæst sætter dem sammen.

LÆRE AT STAVE SIT NAVN:
Køb eller lav bogstaverne som er i din hunds navn. Du kan købe bogstaverne i legetøjsforretninger eller børne forretninger. Du kan også købe klodser der er af forskellig facon og så skrive bogstaverne på hver sin klods.

Start med at hunden lærer at samle bogstavet op. Hvis hunden ikke er vant til at tage noget i munden skal du belønne den for i starten bare at rører bogstavet. Og på den måde skal den så rører bogstavet mere og mere for at få belønning. Når hunden tager fat om bogstavet med munden siger du "stav navn", du lærer hermed hunden at ordet "stav navn" betyder at den skal samle bogstaverne, og belønner den for at gøre dette. Start med første bogstav ved at sige "stav navn", så hunden lærer at hente bogstavet til dig. Det gør du mange gange så hunden lærer faconen på det første bogstav. Dernæst tager du det andet bogstav og gør det på samme måde. Så sætter du de to sammen ved at sige "stav navn" og hunden skal nu bringe det første bogstav til dig og dernæst det andet. Sådan fortsætter du med det tre'ide bogstav ved at øve dette meget og så til sidst sætter det sammen med de andre to.

HENTE LEGETØJ:
Tag det forskellige legetøj hunden har og giv' det forskellige navne. Start med at øve med en af gangen. Sig "hent x" og ros og beløn den når den kommer hen til dig med det. Gentag med det samme legetøj, rigtig mange gange, før du går over til et nyt. Hunden skal have god tid, til at lære navnet at kende. På den måde kan du gemme legetøjet rundt omkring, og side stille og så sende hunden ud efter en ting af gangen.

FEJL:
Ved alle øvelserne gælder det at have god tålmodighed, og øve meget med en ting af gangen mange gange så hunden lærer at kende forskel. Mange gange, afhænger meget af hvilken type hund du har og hvor lærenem den er. Hvis hunden ikke kan udføre øvelsen rigtig, er du gået for hurtigt frem og du skal gå tilbage til et trin hvor hunden havde succes. Hvis du ikke går tilbage ved hunden ikke hvad du vil have den til, og det bliver ikke en hyggestund, dig og din hund ellers kunne have sammen. Det er ikke alle øvelser der passer til alle hunde, så tænk over det inden du går i gang.  

God fornøjelse!!!.

Lenette Bendtsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Nyheder fra Højbjerg Dyreklinik

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om dyrs sundhed, tips til træning og masser af gode tilbud.